Adunarea Generala


            Conform Statutului APAIR, Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
            - Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale  ale asociatiei; 
            - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil; 
            - Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director; 
            - Alegerea si revocarea cenzorilor; 
            - Angajarea raspunderii membrilor Consiliului Director si a Cenzorilor pentru pagube cauzate Asociatiei; 
            - Infiintarea de filiale; 
            - Modificarea actului constitutiv si a statutului; 
            - Dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; 
            - Orice alte atributii stabilite prin lege sau statut (schimbarea sediului va putea fi decisa si de catre Consiliul Director al Asociatiei); 

            - Adunarea Generala are drept de control asupra Consiliului Director si asupra activitatii Cenzorului.