Luarea de Poziție a Președintelui Ales al APAIR®, Toma Filipovici

02.08.2023LUAREA DE POZIȚIE

A PREȘEDINTELUI ALES AL APAIR®, TOMA FILIPOVICI,

prezentată în 2 august 2023


Supraviețuirea și dezvoltarea instituțiilor libere și ale civilizației noastre depind de utilizarea înțeleaptă a terenului și de răspândirea largă a proprietății asupra terenului. REALTORII® trebuie să cunoască faptul că interesele unei națiuni și ale cetățenilor săi cer realizarea celei mai bune și mai eficiente utilizări a terenului și celei mai largi răspândiri a dreptului de proprietate asupra terenurilor. - Codul Etic și Standardele de Practică ale Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România, în vigoare de la 1 ianuarie 2021, Preambul


Prin prezenta, APAIR® își exprimă îngrijorarea cu privire la modificările propuse, enunțate în data de 1 august 2023 în spațiul public, din partea legiuitorilor.


Având în vedere că în preambulul Codului Etic, la care aderă toți membrii APAIR®, membri ce sunt și membri internaționali ai celei mai mari asociații de profil din lume, National Association of Realtors®, se specifică clar îndatoririle Asociației și, implicit, ale Consiliului Director, îndatoriri ce se referă inclusiv la practicile ce prejudiciază publicul consumator, clienții dar și colegii de breaslă,

ne exprimăm cu fermitate îngrjiorarea privind:

- propunerea legislativă cu privire la modificarea treptelor de impozitare pentru orice tip de proprietate, la doar 8 luni de la ultima modificare. Această propunere adâncește gradul de impredictibilitate și de nesiguranță;

- supraimpozitarea pentru proprietățile de peste 500.000 EUR – o măsură propusă, lipsită de argumente, lipsită de logică și lipsită total de mecanisme ale aplicării;

- modificarea totală a plafoanelor de impozitare pentru IMM-uri, unde membrii noștri, fie că își desfășoară activitatea sub formă de PFA sau SRL microîntreprindere, vor fi impactați direct, cu consecințe greu de măsurat, și posibil definitorii pentru afacerile lor.


Cerem și recomandăm consultări publice cu mediul de afaceri, pentru a asigura profesioniștii din industrie, publicul consumator dar și investitorii care vin în țara noastră, de transparență totală, de stabilitate și de încrederea că România este un mediu sigur de investit, unde regulile jocului nu se schimbă de la un mandat la altul, de la o legislatură la alta, de la un tur de vot la altul.

  

Cu respect,

Toma Filipovici, Președinte Ales al APAIR®