Adunarea Generală a Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)

16 ianuarie 2024

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE A APAIR
15 Februarie 2024                                                                                                                Data convocării: 16 Ianuarie 2024


Membrii Consiliul Director al APAIR, conform art. 15.2 (2) din Statutul asociației,


CONVOCĂM
Adunarea Generală a Asociației Profesionale a
Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)
în data de 15 Februarie 2024, începând cu ora 10.00Ședința Adunării Generale se va desfășura pe data de 15 februarie 2024, începând cu ora 10.00, în locația Commons Unirii, str. Halelor nr. 5, București.

 
Ordinea de zi:

1. Actualizarea membrilor asociaţiei;

2. Modificarea Statutului asociaţiei cu privire la PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ.


PRECIZĂRI IMPORTANTE

Ø  Votarea se va face în mod individual. Fiecare membru va avea 1 vot în cadrul ședinței Adunării Generale. Identificarea fiecărui membru se va face în baza actului de identitate.

Ø  Principalele propuneri de modificare a Statutului se referă la:

a) Posibilitatea de a ține ședințele Adunării Generale și ale Consiliului Director prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță (online) sau în format mixt (atât prin prezență fizică, cât și online);

b) Ca regulă, membrii individuali care participă online la ședința Adunării Generale vor putea vota electronic;

c) Prin excepție, pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului Director, nu este permis votul electronic, însă este permis votul prin corespondență. Procedura aplicabilă votării prin corespondență va fi stabilită printr-un regulament aprobat de Consiliul Director;

d) Hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director vor putea fi semnate inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

Ø  Atașat prezentului convocator:
- draftul Statutului, ce cuprinde toate propunerile de modificare;
- Regulamentul propus privind procedura de vot prin corespondență .

Draftul Statutului și Regulamentul propus se aduc la cunoștința membrilor odată cu prezentul convocator și fac parte integrantă din convocare.


În conformitate cu articolul 15.2 alin.(8) din Statutul APAIR, prezentul convocator va fi afișat pe site-ul asociației
și transmis pe e-mail membrilor care au comunicat o adresă de e-mail.