Adunarea Generală a Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)

17.07.2023

 

 

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE A APAIR
17 August 2023

 

 

  Data convocării: 17 Iulie 2023

 

 

Membrii Consiliul Director al APAIR, conform art. 15.2 (1) din Statutul asociației,

 

CONVOCĂM

Adunarea Generală a Asociației Profesionale a

Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)

în data de 17 August 2023, începând cu ora 09.00

 

 

Ședința va avea loc în București. Locația exactă va fi comunicată ulterior, în funcție de numărul estimativ al participanților.

 

Ședința Adunării Generale va avea următoarea ordine de zi:

 

        1.     Actualizare procedură vot prin corespondență

       2.     Vot bilanț

       3.     Comisia de Cenzori

       4.     Al doilea post de vicepreședinte

       5.     Excludere membri

 

     

În conformitate cu articolul 15.2 alin.(8) din Statutul APAIR, prezentul convocator este afișat pe site-ul asociației și transmis pe e-mail membrilor care au comunicat o adresă de e-mail.