Adunarea Generală a Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)

28 februarie 2023

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE A APAIR
31 Martie 2023

                                                                                                                Data convocării: 28 Februarie 2023

                                                                        Membrii Consiliul Director al APAIR, conform art. 15.2 (1) din Statutul asociației,

CONVOCĂM

Adunarea Generală a Asociației Profesionale a

Agenților Imobiliari din România (A.P.A.I.R.)

în data de 31 Martie 2023, începând cu ora 09.00

Ședința va avea loc în București, Strada Căpitan Alexandru Șerbănescu 87, București 013948, Phoenicia Grand Hotel, Sala Kadisha.

Ședința Adunării Generale va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de activitate APAIR pentru mandatul 2022-2023

2. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2022 (bilanțul contabil va fi disponibil pe site-ul asociației)

3. Prezentare raport activitate din ultimul an de către Președintele în funcție

4. Actualizarea membrilor asociației

5. Alegerea membrilor Consiliului Director

6. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori

7. Discuții referitoare la necesitatea modificării Statutului asociației


PRECIZĂRI IMPORTANTE

Ø  Votarea se va face în mod individual (nu prin reprezentant cu procură, indiferent de tipul procurii). Fiecare membru va avea 1 vot în cadrul ședinței Adunării Generale. Identificarea fiecărui membru se va face în baza actului de identitate. 

Ø  În ceea ce privește  “Alegerea membrilor Consiliului Director”, se vor desfășura alegeri pentru funcțiile de: Președinte, Președinte ales (viitorul președinte), Prim-Vicepreședinte și cele două functii de Vicepreședinți.

Ø  Fiecare candidat la funcțiile elective își va depune candidatura pe e-mail, la adresa contact@apair.ro, până la data de 15 martie 2023, ora 23.59 (inclusiv), în conformitate cu prevederile art. 15.2 alin. (9) din Statut; candidaturile vor fi afișate pe site-ul asociației.

Ø  Potrivit prevederilor statutare și legale, candidații la funcțiile elective ale APAIR vor transmite în mod obligatoriu, odată cu candidatura, și următoarele documente:

a)     Cazierul fiscal: pentru a avea dreptul de a fi ales în Consiliul Director sau Comisia de Cenzori a APAIR, nu trebuie să existe fapte înscrise în cazierul fiscal;

b)     Cazierul judiciar: pentru a avea dreptul de a fi ales în Consiliul Director sau Comisia de Cenzori a APAIR, nu trebuie să existe fapte înscrise în cazierul judiciar pentru săvârșirea cărora legea interzice înscrierea faptuitorului ca reprezentant legal al unei asociații;

c)     Declarație pe proprie răspundere potrivit căreia candidatul nu deține funcții în alte asociații imobiliare, cu exceptia asociațiilor care au un protocol de aderare la Codul Etic al APAIR.

Cazierele fiscale și judiciare vor fi prezentate în original în cadrul ședinței AGA și trebuie să fie valabile la data acesteia, sub sancțiunea nevalidării candidaturii la alegeri.

Orice alt material relevant referitor la candidatură (precum scrisoare de intenție, strategie pentru asociație etc.) este binevenit și va fi publicat pe site-ul asociației, împreună cu candidatura.

Ø  Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.


În conformitate cu articolul 15.2 alin.(8) din Statutul APAIR, prezentul convocator va fi afișat pe site-ul asociației și transmis pe e-mail membrilor care au comunicat o adresă de e-mail.